Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ roomsSelected.length }}
+
{{ roomsSelected.length }} room, cabin, rooms, cabins, {{ numGuests }} guest guests

Jobbsökarafton

Restaurangerna på Pite Havsbad och Piteå Stadshotell söker medarbetare. Vi behöver i första hand bar-, servis- och frukostpersonal med mer än ett års erfarenhet.

Onsdagen den 27 november bjuder vi in till jobbsökarafton på Piteå Stadshotell för alla som är intresserad av att veta mer om de aktuella tjänsterna, träffa avdelningscheferna samt lämna sin intresseanmälan (för båda ställena). Medtag gärna CV.

Anmäl dig till reception@piteastadshotell.com eller Christer.Hogback@pite-havsbad.se senast 26 november.

Välkomna!

Jul 08

Wednesday club

for all the party people

Every Wednesday in July is the night club open.

Read more
Jul 09

Valvet - Summer

Valvet - for everyone over 30 years

Our reinvention entertainment concept "Valvet" is resurfaced - a perfect palace for those who passed the age of 30.

Read more
Jul 10

Jul 11

Valvet - for everyone over 35 years

Valvet - for everyone over 35 years

Our reinvention entertainment concept "Valvet" is resurfaced - a perfect palace for those who passed the age of 35.

Read more