Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Hur allt började

Piteå Stadshotell - jugendstilens representant i staden som är byggd på en grund av prima Grisbergsgranit.

Såhär stod det i ett urklipp från tidningen Fäderslandet: ”Det står ett hus på backen just där vid vägens krön, ett lysande exempel på byggnadskonst så skön”. Och visst har de rätt! Byggnaden är ju vacker än idag.

Men hur började allt egentligen?

1890 kom önskemål om ett riktigt stadshotell i Piteå. Orsakerna var flera; snart skulle staden få en järnväg, man ville locka fler affärsmän söderifrån och hotellet skulle ersätta den gamla societetskrogen som låg i samma kvarter. Arkitekt Viktor Åström fick år 1900 i uppdrag att rita hotellet men förslaget ratades och en tävling utlystes om den bästa och billigaste lösningen inom kostnadsramen 175 - 200 000 kronor.

Ett 30-tal ritningar presenterades bland vilka tre Stockholmare blev pristagare och tilldelades 1200, 800 och 500 kronor i prispengar. Dock antogs ingen av deras ritningar utan än en gång fick Viktor Åström uppdraget att bergbana deras uppslag och utforma ett eget förslag. Trots massiva protester så började man bygga hotellet omkring åren 1903-1904.